Konsep Ketuhanan Kristian Yang Terseleweng

Ketika menyampaikan kuliah akidah di masjid negeri beberapa hari lepas, seorang jemaah bertanya dan meminta ana sebutkan penyelewangan2 akidah dalam agama kristian dan bandingkan dengan konsep ketuhanan dalam Islam. Ana sebutkan beberapa hujjah (secara ringkas):

1. Agama Kristian meyakini bahawa Tuhan itu triniti tetapi satu (iaitu ada 3 persons dalam satu tuhan iaitu Tuhan, Tuhan Anak dan Roh Kudus).
Sedangkan dalam Islam, Tuhan adalah satu hanya satu.

2. Kristian menyebut Tuhan mempunyai anak yang dikenali sebagai Jesus Christ.
Sedangkan dalam Islam Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan.

3. Dosa pertama (origin sin) yang dilakukan oleh Adam diwarisi oleh manusia seluruhnya.
Sedangkan dalam Islam, Adam dikeluarkan dari syurga kerana dosa yang dilakukannya. Tuhan menerima taubatnya dan anak2nya tidak mewarisi dosa2 ini.

4.Tuhan menjadi manusia dan hidup di bumi.
Sedangkan dalam Islam, Tuhan kekal dan tiada permualaanNya

5. Tuhan telah berkorban di atas salib salib dan mati di situ untuk menghapuskan dosa manusia.
Sedangkan dalam Islam, Tuhan tidak perlu mati atau menyelamatkan manusia dengan cara ini.

Konsep Ketuhanan Dalam Islam yang jelas dan mudah difahami menyebabkan semakin ramai orang bukan Islam berminat kepada Islam. Sebab itulah kebangkitan Islam di bumi Eropah dan Amerika bergerak dengan drastik. Hinggakan Islam diiktiraf sebagai "THE FASTEST GROWING RELIGION".

0 Pandangan: